Nuorisoalan ammattilaisille suunnatut verkkokurssit. 

Kuinka nuoren toimivat kaverisuhteet voivat ehkäistä päihdehaittoja? 

Kurssilla tarkastellaan nuorten kaverisuhteiden merkitystä ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta ja otetaan katsaus ajankohtaisiin trendeihin. Kurssilla pohdimme ammattilaisen roolia, kun nuori on huolissaan kaveristaan. Miten nuorisotyöntekijä voi ohjata nuoria hakemaan apua oikea-aikaisesti ja puhumaan aikuisille huolta herättävistä asioista? Kurssilta saat myös työkaluja, joiden avulla voi keskustella nuorten ryhmien kanssa kaverituen merkityksestä huolitilanteissa sekä toimintatavoista erilaisissa päihdetilanteissa. 

Yhteensä Kaverituki päihdehuolissa -verkkokurssin opiskeluun kuluu aikaa noin 6 tuntia.

  • Lärare: Mika Piipponen
Kurssi on avoinna!

Tämän kurssin tavoitteena on laatia uusi tai päivittää olemassa oleva työpajan päihdetoimintaohje. Kurssi vahvistaa työpajoilla toimivien ammattilaisten ehkäisevän päihdetyön ja päihdehaittojen vähentämisen osaamista. Kurssi suoritetaan yksin, mutta suositeltavaa on, että koko työyhteisö osallistetaan päihdetoimintaohjeen laatimiseen. Kurssin kokonaiskesto voi vaihdella työpajasta riippuen, mutta työskentelyyn kannattaa varata aikaa yhteensä 8 tuntia.

Kurssin suorittamisesta myönnetään digitaalinen osaamistodistus. Myös päihdetoimintaohjeen laatimiseen osallistuneilla on mahdollisuus hakea osaamistodistusta osallistumisestaan.
  • Lärare: Mika Piipponen

Kurssilla perehdytään EHYT ry:n julkaiseman Nuorisotilan päihdetoimintamalli -materiaalin sisältöihin. Nuorisotilan päihdetoimintamalli on tärkeä ehkäisevän päihdetyön keino, joka yhdenmukaistaa ja edistää tasa-arvoista nuorten kohtaamista nuorisotilalla. Nuorisotilan päihdetoimintamallia voidaan käyttää myös uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Kurssille osallistuva saa runsaasti vinkkejä päihdetoimintamallin räätälöimiseen juuri omalle nuorisotilalle soveltuvaksi. Osallistuja ei saa kurssilta valmista päihdetoimintamallia, vaan kurssi on tarkoitettu tueksi päihdetoimintamallin laatimiseen. 

Yhteensä Nuorisotilan päihdetoimintamalli -verkkokurssin opiskeluun kuluu aikaa noin 8 tuntia, eli noin yhden työpäivän verran. Lisäksi varatkaa työyhteisössä yhteistä aikaa päihdetoimintamallin laatimiseen esimerkiksi 2 x 2 tuntia. 

  • Lärare: Sari Anjala
Tämän kurssin tavoitteena on vahvistaa nuorisoalan ammattilaisten valmiuksia ottaa päihteet puheeksi toimintaympäristössään. Kurssin kokonaiskesto vapaaehtosine osioineen on noin 2-3 tuntia.
  • Lärare: Mika Piipponen
Tällä peruskurssilla saat välineitä ryhmien ohjaamiseen omassa työssäsi! Kurssin opiskeluun kuluu aikaa noin 4 tuntia. 
  • Lärare: Mika Piipponen
Tällä peruskurssilla sukelletaan nuorisoalan ehkäisevään päihdetyöhön! Kurssin opiskeluun kuluu aikaa noin 6 tuntia. 
  • Lärare: Mika Piipponen